top of page

Avgifter

2024

Årsavgifter:

Normal: 2000:-

Junior (under 26 år): 750:-

Stödmedlem: 400:-

Modellflyg: 750:-

Flyg-Abonnemang: 5500:-

Vid betalning av årsavgift under hösten 2023 ingår även medlemskap för hela kalenderåret 2024!

Flygpriser:

Utan abonnemang: 1600kr/h (1050kr/h under 2023)

Med abonnemang: 1075kr/h (Från och med 1/1-2024)

Flygtid räknas per tachotimma.

bottom of page