top of page

SE-MHY

IMG_9791.png

SE-MHY är ett tyskt, normalklassat flygplan av typen Bölkow 208c Junior (Licenstillverkade MFI-9) tillverkad år 1969. Flygplanet är utrustad för VFR flygning både under dag och nattetid.
I dagsläget är detta det enda flygplanet i klubben egna regi. 

Registrering:   
Typ:  
Tillverkningsår:
ICAO kod:
Spännvidd:
Motor:
Pris:
SE-MHY
Bölkow 208c Junior
1969
JUNR
7 meter
100hk
1050kr/tachotimma

bottom of page